Gezondheidsatelier - De langste weg leidt altijd naar jezelf
 
Autisme en Autistivorm gedrag
 
 
 
  • Sociale Interactie. Mensen met een Autistische Stoornis laten vaak weinig wederkerigheid in het contact met andere mensen zien. Vaak zijn ze veel op zichzelf en laten ze weinig aan anderen gelegen liggen. Initiatieven in het contact zijn vaak instrumenteel van aard, dat wil zeggen dat zij iets van de ander nodig hebben. Veel minder vaak delen deze mensen plezier met anderen, stellen ze vragen, of geven ze de ander een complimentje. Oogcontact is vaak moeilijk en veel mensen met een Autistische Stoornis hebben moeite met het interpreteren van non-verbaal sociaal gedrag, zoals lichaamshoudingen of gezichtsuitdrukkingen.
  • Communicatie. Communicatieproblemen kunnen uiteen lopen van niet praten en het alleen napraten, tot eigenaardig taal- of woordgebruik. Vaak komt de taalontwikkeling bij deze cliënten laat of in een ongewone volgorde op gang.
  • Gedrag/spel.Cliënten met een Autistische Stoornis laten vaak beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten zien. Dit kan bestaan uit het vasthouden aan rituelen of gewoontes, het in paniek raken bij een kleine verandering in de omgeving, of uit het maken van steeds dezelfde ongewone bewegingen, bijvoorbeeld met de handen fladderen.
  • Daarnaast zijn gedragsvarianten waar te nemen die in de meeste gevallen tot leerproblemen in de bestaande onderwijsvormen.
De behandeling richt zich op de onderliggende oorzaak van de zo andere cognitieve, emotionele en sociale onwikkeling die bij de meeste kinderen zichtbaar wordt rond het 3e/4e levensjaar. Daarnaast wordt voorgeschreven om het kind meer in de eigen rust en kracht te brengen.Voor uitgebreide informatie kijk onder het kopje cease therapeut.
 
Telefonisch spreekuur: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 10.00u op
tel: 030-2300562.
Op woensdag van 12.00u tot 12.30u op tel: 06 412 58 108.
e-mail: hcmn@live.nl
 
 
 
RITALIN  EN  ADHD
In 2009 verstrekten de Nederlandse openbare apotheken  Ritalin 865.000 keer. Dat is 120.000 keer meer dan het jaar daarvoor. Deze stijging is absoluut gezien even hoog als in 2008. De verwachting is dat de toename dit jaar evenveel zal zijn. Uit een groot onderzoek  ("Multimodal treatment of children with ADHD") blijkt echter, dat het geen voordeel heeft kinderen langer dan twee jaar met Ritalin te behandelen. Kinderpsychiater Edo Nieweg meent dan ook dat het standaard aandringen op een medicamenteuze behandeling (Ritalin) van ADHD niet langer verdedigbaar is.(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, mei 2010)  
 
In het gezondheidsatelier worden kinderen met ADHD behandeld door middel van de Cease therapie met goed resultaat en wat een uitkomst biedt om de Ritalin af te bouwen, altijd in overleg met uw arts.  Meer informatie onder Cease therapie en ADHD.
 
Voor meer informatie:
Telefonisch spreekuur: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 10.00u op
tel: 030-2300562.
Op woensdag van 12.00u tot 12.30u op tel: 06 412 58 108.
e-mail: hcmn@live.nl
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint