Gezondheidsatelier - De langste weg leidt altijd naar jezelf
Allergieën & hooikoorts,
 
Het allergie seizoen is volop gaande. In de praktijk krijg ik meerdere mensen met allergische reacties als jeuk, rode en geïrriteerde ogen, tranen, niezen, zwelling, prikkelend slijmvlies, loopneus, vermoeidheid. Het lichaam reageert direct op de aanwezigheid van stoffen die het niet kan verdragen.
Meerdere mensen geven aan dat ze getest zijn en een gevoeligheid hebben voor:
Gras: en boompollen: berk, eik, beuk etc
Voedsel: vruchten, noten, nikkelhoudende voeding zoals tomaten, spinazie, sla, bonen, chocola, gedroogd fruit, meergranenbrood, noten etc
Dieren: katten, honden, konijnen, cavia's: haren
Huismijt: stof
 
In eerste plaats wordt voorgeschreven op de allergische reactie die er is. met een dagelijkse inname is met enkele dagen verbetering te verwachten. Wilt u echter af van de allergie en de ontwikkeling van een hogere allergie-gevoeligheid dan vraagt dat iets anders. Het feit dat het lichaam reageert op dergelijke stoffen heeft te maken met de constitutie ofwel de stand waarin het reactievermogen van het lichaam staat. Wanneer een auto in de achteruitstand staat kom je ook met geen mogelijkheid vooruit. Wanneer je niet kunt schakelen kom je dus niet in de juiste beweging. Zo werkt het ook met ons lichaam. Er is ondersteuning nodig van het lichaam om op een adequate manier "te schakelen" en niet in de "overreactie" te komen.. Door daarop voor te schrijven herstelt het lichaam zich en wordt weerbaar. De allergische reactie zal afnemen en vervolgens verdwijnen. Dat brengt veel mensen weer meer ruimte om te leven zoals ze graag willen, zonder voortdurend te moeten oppassen wat ze eten, welk seizoen aanbreekt, bij wie ze in huis kunnen of niet.
 
Voor meer informatie of een afspraak bel of mail:
Telefonisch spreekuur: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 10.00u op
tel: 030-2300562.
Op woensdag van 12.00u tot 12.30u op tel: 06 412 58 108.
e-mail: hcmn@live.nl
 
 
Bij een chronische allergie en het gebruik van reguliere medicatie bent u nu op weg naar een goed alternatief.
 
Een breed scala aan klachten kunnen het gevolg zijn van allergische gevoeligheid. De zich manifesterende symptomen kunnen variëren van een voedingsallergie tot hooikoorts en van een contacteczeem tot bijvoorbeeld een zonlichtallergie. In enkele belangrijke kenmerken komen alle allergieën overeen. Allergieën zijn veelal hevig, ze bepalen het welzijn van de patiënt meestal in hoge mate, ze treden vaak periodiek, repeterend op en zijn vooral chronisch van aard. Chronisch van aard houdt in dat ze niet vanzelf overgaan en de neiging hebben om zich van jaar tot jaar te verergeren. Wel kunnen allergieën geleidelijk overgaan in andere chronische klachten als bijvoorbeeld C.O.P.D.
 
Vaak is het zo dat dezelfde allergische tendens zich familiair, in dezelfde of in een andere uitingsvorm voordoet. Als oma aan astmatisch bronchitis lijdt en oom of tante vader of moeder aan hooikoorts en het pasgeboren kleinkind aan koemelkallergie dan hebben we in deze drie generaties van de familie toch te maken met een en dezelfde onderliggende allergische ziektevorm die slechts van generatie op generatie een gedaantewisseling ondergaat en zich op een ander gebied uitdrukt. In deze chronisch familiare belasting vinden we dan ook de werkelijk oorzaak voor de allergie in onze patiënt en het is deze familiare belasting die grondig dient te worden behandeld en genezen willen we de patiënt voor verdere klachten behoeden.
 
De chronische ontregeling van het lichaam is de oorzaak van de allergische symptomen die zich uitdrukt in de ontregeling van het afweersysteem waarbij deze te heftig en met overdaad reageert op prikkels in de lucht (pollen etc.). Deze zogenaamde allergenen zijn voor andere, gezonde mensen geen enkele aanleiding tot heftig reageren. De pollen, bloesem of het gras zijn echter ook voor de allergische patiënt slechts de aanleiding maar niet de werkelijke oorzaak. De werkelijke oorzaak is de verstoring van levenskracht en afweersysteem waarbij deze zoals gezegd te heftig, overdadig en ziekmakend reageert. Deze ontregeling berust zoals reeds gezegd veelal op een familiare belasting die van geslacht op geslacht kan worden overgedragen en in de volgende generatie ook een ander ‘gezicht’ een andere uitingsvorm kan aannemen. In de behandeling van allergieën vormen de familiaire, erfelijke belastingen dan ook een belangrijke rol. In de anamnese van de patiënt zal dan ook aandacht besteden aan de ziekten zoals deze zich in de familie voordoen of hebben gedaan. Om deze ziekelijke familiair erfelijke belastingen te kunnen neutraliseren en zo genezen is er een speciale groep geneesmiddelen aangewezen. Dit zijn de zogenaamde ‘nosoden’. Nosoden zijn geneesmiddelen die gemaakt zijn van ziekteprodukten. Voorbeelden van nosoden zijn: Psorinum, Medorrhinum, Syphilinum Tuberculinum etc. Het zijn de meeste geneesmiddelen die in hun naam eindigen op ‘inum’.Wanneer een tegen een bepaalde ziekte in het voorgeslacht geen afweer en immuniteit wordt verworven wordt dit gebrek aan immuniteit en de daaruit voortvloeiende chronische ziektebelasting als zwakte, als ziekteaanleg aan het nageslacht doorgegeven. Door het voorschrijven van de passende nosode krijgt de patiënt of zijn of haar nakomeling, alsnog, in tweede instantie de kans om immuniteit en weerstand tegen de ziekelijke storing te ontwikkelen. Zoals we sterkte kunnen doorgeven kunnen we ook ziekte (zwakte) doorgeven aan het nageslacht. In de behandeling van allergieën hebben we bijna altijd te maken met deze familiaire aanleg en dus is echte duurzame genezing van allergieën zonder het gebruik van nosoden vrijwel uitgesloten. De duur van het resultaat zonder het gebruik van de aangewezen nosoden is dan veelal beperkt.
 
Kenmerkend voor allergieën is zoals al aangegeven de heftigheid en het acute karakter. Daarbij is er vaak sprake van een bepaalde regelmaat en een repeterend karakter. Steeds weer tijdens een duidelijk afgebakende, meestal dezelfde, periode in het jaar keren de klachten terug. In feite zijn ze in het hele jaar niet weggeweest maar slechts ‘latent’ geworden. In de acute fase toont de allergie zich vaak in een beperkte en kleine symptoomgroep. Op het moment van manifestatie van de klachten moet de allergie als een acute ziekte behandeld worden. Dit gebeurt dan met acuut werkende geneesmiddelen die de heftige allergische klachten op snelle en effectieve weer tot rust kunnen brengen.  Van genezing van de patiënt is dan echter (nog) geen sprake. De acute (plantaardige en dierlijke) geneesmiddelen hebben, zo leerde 200 jaar geleden Hahnemann al uit ervaring, niet het vermogen om de patiënt van de chronisch allergische en vaak erfelijke belasting te genezen. Daarvoor heeft de patiënt de dieper werkende aangewezen nosode nodig.
 
In de behandeling zijn de nosoden aangewezen voor de genezing van de erfelijke belasting waar veelal de oorzaak van de allergie gevonden wordt, en de plantaardige geneesmiddelen de geneesmiddelen voor de acute oplevingen, de daadwerkelijke allergische aanval. Het juiste acute homeopathische geneesmiddel zal snel, in kort tijdsbestek de acute klachten doen afnemen. Brengt het middel niet uiterlijk binnen een aantal uren een aanmerkelijke verbetering in de klachten teweeg dan dient de homeopaat de symptomen te heroverwegen om tot een volgend, beter voorschrift te komen.
 
Nadat de patiënt genezen is van de acuut allergische aanval door de aangewezen geneesmiddelen van plantaardige of dierlijke herkomst en nadat de erfelijke belasting van de patiënt zoveel mogelijk is geneutraliseerd door de aangewezen nosoden, kan gewerkt worden aan het verstevigen van het lichamelijke fundament van de patiënt, zijn of haar constitutie.
 
Telefonisch spreekuur: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 10.00u op
tel: 030-2300562.
Op woensdag van 12.00u tot 12.30u op tel: 06 412 58 108.
e-mail: hcmn@live.nl
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint