top of page

Vrienden van het Gezondheidsatelier

Vrienden van het Gezondheidsatelier - lidmaatschap 2009


Wie zich wil laten inspireren of geïspireerd voelt door de intiatieven van het Gezondheidsatelier en deze initiatieven wil steunen, kan lid worden van de Stichting Vrienden van het Gezondheidsatelier. De Stichting is in oprichting, er wordt hard aan gewerkt.


Het lidmaatschap is 15,-

Voor inkomens met een U-pas is het lidmaatschap gratis.

Iedereen kan lid worden.


Met je lidmaatschap kun je vrijblijvend het hele jaar door deelnemen aan:

Het Comcafé iedere dinsdag in Café Broers.

Een 2 wekelijkse Oefengroep geweldloos communiceren na het volgen van de basiscursus.


Met een betaald lidmaatschap kun je met 10% korting deelnemen aan de trainingen.


Donaties


Wie wil bijdragen aan de verspreiding van

Liefdevolheid & geweldloosheid

Gezondheid & welzijn

Harmonie in jezef & je omgeving,

Welzijn en empowerment

én dat wil doen in de vorm van een financiële donatie kan dat voorlopig doen naar Triodosbank rek.nr 78 67 07 976 tnv K. Dijkstra Gezondheidsatelier Utrecht.


Donaties worden ter beschikking gesteld aan de groep mensen met een lager inkomen die wel deel willen nemen aan de trainingen en waarvoor het laagste bedrag nog teveel is om te kunnen missen in hun huishoudbudget.


Mensen die voor een aanvulling van het cursusgeld in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen. U-pas houders worden verzocht een copie van de U-pas af te geven of op te sturen.


Heb je familie, vrienden of kennissen die ook graag lid willen worden, stuur dan een email naar info@gezondheidsatelier.eu met de vermelding: Ik wil graag Vriend van het Gezondheidsatelier worden.


We willen alvast alle Vrienden van het Gezondheidsatelier bedanken voor hun steun.bottom of page