top of page

Behandeling op basis van de Ziekteclassificatie

Mild, duurzaam en effectief

Deze methode is gebaseerd op de 5e en 6e editie van de Organon en de Chronische ziekten, en daarmee de laatste verbeterde editie van de geschriften van de arts Samuel Hahnemann. Hij werkte hier met de LM potenties en hij ondervond het hoogst mogelijke resultaat van genezing.


Aan de hand van de anamnese wordt de informatie verzameld.

Door de symptomen die uit de anamnese van de patiënt komen te classificeren in de gegeven klassen, wordt het mogelijk om te zien waar de patiënt het meest in onbalans is. De klassen waarin de patiënt het meest in onbalans is, worden het eerst aangepakt. Waarbij het eerst de minst diepe verstoringen worden opgelost (bijvoorbeeld acute situaties (exogeen)), alvorens op de diepere constitutionele symptomen voorgeschreven wordt (endogeen).

Voor de symptomen in deze klassen wordt gerepertoriseerd en er worden homeopatische middelen ingezet op basis van de uitkomst van die repertorisatie. Bij ziekten die primair exogeen van aard zijn, worden plantaardige -of dierlijke middelen voorgeschreven. Op de erfelijke belastingen zijn nosoden geïndiceerd. Op de constitutionele symptomen dienen minerale constitutionele middelen te worden voorgeschreven. Nadat de onbalans in de gegeven klassen is verminderd, wordt opnieuw de balans bekeken. En zo voorts.

Erfelijke ziekten

Hierbij horen alle ziektes in het voorgeslacht waar we mogelijk via overerving mee belast kunnen worden. Hier ligt een verbinding met onze constitutie omdat het via overerving is doorgegeven en daarmee komt de ontstane ziekte van binnenuit. “Het zit in onze genen……”     

Iatrogenen ziekten

Dit betreft het geneesmiddelgebruik en de

vaccinaties die iemand gekregen heeft. Een invloed van buitenaf.


Incidenten

Hier hebben we te maken met onze biografie. Wat hebben we meegemaakt in ons leven en welke impact heeft dit gehad? Welke invloeden hebben ons gevormd en hebben mogelijk sporen achtergelaten? Ook hier is sprake van een invloed van buitenaf, immers het overkomt ons… Opa komt te overlijden, zusje word heel erg ziek, manlief heeft een vriendin of vrouwlief een vriend en wil graag scheiden, kortom gebeurtenissen waarop we vaak geen invloed op hebben...


Acuut miasmatisch

De ziekten in dit bloemblad hebben vaak een heftig verloop. De patiënt heeft een longontsteking, een galsteenaanval, hooikoorts, een migraine aanval, dikke darmontstekingen, blaasontsteking enz. Iemand is op dat moment heel erg ziek. Het is een ziekte van binnenuit, vaak getriggerd door een incident, een prikkel van buitenaf. De berken bloeien en de periode van hooikoorts breekt aan.

We vatten kou en krijgen een longontsteking. Opa overlijdt en dochter geraakt in een depressie. Echtgenoot wordt ontslagen en belandt in een burn-out situatie. Bij endogene problematiek is er altijd een constitutioneel probleem. Dat betekent eigenlijk dat de constitutie (de lichamelijke gesteldheid) van iemand niet in staat is om op de prikkel van buitenaf, adequaat te reageren. Oma wordt besmet met het griepvirus. Ze is doordat ze al een dagje ouder is niet meer zo heel fit en kwiek, krijgt de griep en vervolgens als complicatie longontsteking. Ze kan dan, door haar constitutionele zwakte, aan de longontsteking komen te overlijden.


Epidemische ziekten (tussenziekten)

In dit bloemblad bevinden zich de ziekten die via een besmetting van buitenaf worden overgebracht; de griep, legionella, sars, bof, mazelen, rode hond, pfeiffer en anderen.

Als we goed gezond zijn dan zijn we prima in staat deze ziektes door te maken zonder ook maar één enkele complicatie. De besmetting en het doormaken van de ziekte blijft dan keurig in dit bloemblad besloten, zonder de constitutie “onderuit te halen” en ons in een ernstige ziektetoestand te brengen.


Sycosis

Hier vinden we alleen gegevens wanneer iemand in zijn leven besmet is geraakt met Gonorroe. De besmetting is exogeen en op zich goed te behandelen. Wanneer er gebruik is gemaakt van antibiotica om de klachten die de besmetting met zich meebrengt te onderdrukken, zal de ziekte zich gaan verbinden met de constitutie en maken dat het een ENDogeen probleem wordt. Ook kan er een besmetting met Gonorroe hebben plaatsgevonden bij één van de voorouders. Dan wordt deze besmetting altijd doorgegeven aan het nageslacht. In zo’n situatie is er opnieuw sprake van een ENDogeen probleem, omdat we dan al geboren worden met de naweeën van de besmetting van opa of oma.


Syfilis

Binnen dit bloemblad is er sprake van een besmetting met de geslachtsziekte Syfilis. Voor deze ziekte geldt hetzelfde als vermeld bij Sycosis. Goed te behandelen wanneer het eerste symptoom zichtbaar wordt. De behandeling vraagt meer tijd wanneer er al sprake is geweest van onderdrukking (antibiotica).


Psora (constitutioneel)

We worden geboren met ons eigen lijf, onze eigen erfelijke belasting, mogelijkheden en onmogelijkheden, kwaliteiten en zwakke plekken en deze optelsom staat garant voor onze constitutie. Met onze fysieke en onze mentaal/emotionele gesteldheid valt of staat ons leven. De grootste kunst is om te zorgen voor een optimale balanssituatie. Een optimaal actie reactiepatroon wat de verstorende invloeden van buitenaf kan elimineren en ons afweersysteem zo wakker mogelijk houdt. Dit zorgt ervoor dat elke ziektevorm in zijn eigen bloemblad blijft en kan genezen, zonder dat het onze constitutionele gesteldheid ondermijnt. Zo wordt voorkomen dat iemand in een acuut miasmatische situatie terecht komt en kunnen alle ziekten langzaam maar zeker worden opgeruimd. Immers het enige wapen waarmee we ziekten kunnen overwinnen is onze gezondheid. Onze constitutie zo sterk mogelijk maken.

© Stichting Hahnemann Homeopathie

Potenties

Potenties geven de toenemende mate van verdunning van een homeopathische oertinctuur aan. Oertinctuur is de stof in zijn oorspronkelijke vorm. In het algemeen geldt: hoe hoger de potentie (= hoe groter de verdunning), hoe beter de werking. Wanneer we maar lang genoeg doorgaan met verdunnen en schudden van een stof dan verdwijnt uiteindelijk de laatste molecuul van de oorspronkelijke stof. Dit is het argument dat tegenstanders van de homeopathie steeds weer naar voren brengen. Homeopathie kan niet werken omdat de oorspronkelijke stof niet meer aantoonbaar is. Niets is minder waar. Hoog gepotentieerde middelen kunnen het menselijk organisme veel meer beïnvloeden dan de laag gepotentieerde. Watermoleculen gaan zich door het schudden op een bepaalde manier rangschikken en deze rangschikking (configuratie) wordt telkens in versterkte vorm doorgegeven. De stof wordt niet zelf doorgegeven maar het energetische patroon hiervan, de blauwdruk van de gepotentieerde stof. In de klassieke homeopathie gaat men er vanuit dat deze energetische prikkel de levenskracht van een patiënt stimuleert en aanzet tot zelfgenezing.


De oertinctuur wordt in nauwkeurig vastgelegde stappen of potenties verdund en krachtig geschud (=energetische potentiëring).

De potenties worden bereid volgens de methode van:

- Hahneman, waarbij steeds opnieuw een deel van de verdunning wordt overgeheveld in een ander flesje, opnieuw verdund en wederom krachtig geschud, etc.

- Korsakov, waarbij een flesje, na aanvankelijke bevochtiging van de binnenwand met oertinctuur en krachtig schudden, na leeg gieten steeds opnieuw wordt gevuld en geschud. Het geheugen van water. Kijk ook eens op de site van Maseru Emoto.


Onderscheiden worden:


D-potenties (D = 10)

Verdunningen van 1 : 10, d.w.z.

D1-potentie: vermenging van 1 deel oertinctuur met 9 delen alcohol door middel van 10 x zeer krachtig schudden.

D2-potentie: vermenging van 1 deel D1-potentie met 9 delen alcohol door middel van 10 x zeer krachtig schudden.

etc.


C-potenties (C = 100)

Verdunningen van 1 : 100; C-potenties worden geacht het snelste te werken.

C1-potentie of oplossing: vermenging van 1 deel oertinctuur met 99 delen alcohol door middel van 100 x zeer krachtig schudden.

C2-potentie: 1 deel C1-potentie met 99 delen alcohol door middel van 100 x zeer krachtig schudden.

C3-potentie: 1 deel C2-potentie met 99 delen alcohol door middel van 100 x zeer krachtig schudden.

etc. tot C200 of hoger.


K-potenties (K = 100)

Alle verdunningen worden bereid volgens Korsakov, d.w.z. een flesje wordt aan de binnenkant bevochtigd met de grondstof. Nadat het is gevuld met het alcoholische oplosmiddel wordt het krachtig geschud (1 K). Vanaf de vierde verdunning wordt alleen verdund met zuiver water. Op deze wijze kan worden doorverdund tot bijv. 100.000 K.


LM-potenties (L = 50; M = 1000)

Verdunningen van 1 : 50.000; LM-potenties worden geacht meer geleidelijk te werken.

LM1-potentie: de korreltjes (= globuli) worden met 1 druppel van een bepaalde homeopathische oertinctuur bevochtigd. Het resultaat daarvan wordt weer opgelost en vervolgens nogmaals bevochtigd (= 'dynamiseren').

LM6-potentie: zes-voudige dynamisering in 50.000e stappen uit basispotentie C3/D6.

etc.


Meer informatie:

Telefonisch spreekuur: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 10.00u op

tel: 030-2300562.

Op woensdag van 12.00u tot 12.30u op tel: 06 412 58 108.

e-mail: hcmn@live.nl

bottom of page