top of page

Biografische trajecten,

De eerste 20 jaar van je leven breng je door in een gezin, een vervangend gezin, of een samengesteld gezin, bedoeld als een thuis.

Als kind ben je afhankelijk van je opvoeders en opvoeding beperkt zich naar de mate waarin de opvoeder bewust is van wat het effect van zijn of haar handelen.

Intenties kunnen de beste zijn, maar hoeven niet altijd passend te zijn.

En veiligheid in de jonge jaren is voor velen geen vanzelfsprekendheid geweest.


Het leven is vormend en met de opgedane kindervaringen wordt het levenspad gelopen. Vaak met nog veel bagage en (valse)overtuigingen uit die jonge jaren. Maar je doet het er mee, wat moet je anders?

Waar je als kind te jong moest zorgen, mis je onbezorgdheid.

Vaak is een allesuitreikende zorg voor anderen ontwikkeld omdat je weet hoe het is om te zorgen en omdat je weet hoe het is om niet verzorgd te worden.

Het zijn de mensen die doorgaan en niet opgeven en vaak sterk solistisch handelen.


En dan kan het moment komen dat er ondersteuning gewenst is.bottom of page