top of page

Een ziekte is chronisch als ze:

  • Minstens drie maanden duurt;
  • Regelmatig terugkomt;
  • Niet verbeterd. Medicijnen, leefregels of therapieën kunnen wel de verschijnselen van de ziekte verminderen/verlichten.

Wilt u de oorzaak aanpakken, en heeft u chronische klachten?

Met de klassieke homeopathie (ziekteclassificatie) schrijven we voor op het totaal van de symptomen die zich op dit moment voordoen en kijken we naar het ontstaan en het verloop van de klachten. En we schrijven voor op de klachten die voortkomen uit de mogelijke erfelijke belasting. Bij chronische ziekteverschijnselen moet er op deze onderliggende belasting worden voorgeschreven om de herhaling te doorbreken.

Tijdens de behandeling zien we genezing optreden doordat de frequentie van de herhaling afneemt, de intensiteit minder wordt en de tijd tussen de herhalingen langer wordt. Met andere woorden: u bent minder vaak ziek en minder belast ziek, herstelt zich sneller, bent vitaler en ontwikkelt meer weerstand.


Telefonisch spreekuur: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 10.00u op

tel: 030-2300562.

Op woensdag van 12.00u tot 12.30u op tel: 06 412 58 108.

e-mail: hcmn@live.nlbottom of page