top of page

Privacybeleid


1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heet degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


2. Waarom verwerkt de praktijk persoonsgegevens?

In de praktijk worden uw persoonsgegevens gevraagd en verwerkt. Dit gebeurd om therapeutisch goed te kunnen behandelen. Daarnaast zijn gegevens nodig om op de nota te kunnen verwerken zodat u deze in kunt sturen bij uw ziektenkostenverzekeraar.


3. Welke gegevens van u zijn daarbij nodig?

Naam, adres en woonplaats

Geslacht

Geboortedatum

Telefoon

Mailadres

Medische gegevens

Huisarts/specialist


4. Doel van het verzamelen van deze gegevens is uitsluitend voor zorg verlening en doelmatig beheer en beleid met andere woorden alles wat uw zorg kan ondersteunen, dan wel kan vergoeden.


5 Medische gegevens worden vanaf de laatste behandeling 15 jaar bewaard. Daarna worden zij vernietigd.


6. De Wet Geneeskundige Overeenkomst, de WBGO beschrijft de rechten van u als client.

U heeft recht: te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, inzage, correctie en vernietiging. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander (bv kinderen) niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven (bewaartermijn 15 jaar).


7. Voor het verstrekken van informatie aan derden is altijd uw toestemming vereist (denk aan waarneming) en gebeurd meestentijds op verzoek van de client zelf (denk aan een specifieke verzekeraar).

Uitzondering is dat op grond van een wettelijk voorschrift de zwijgplicht van een zorg verlener doorbroken kan worden (te denken aan gevaar voor de volksgezondheid ivm een besmettelijke ziekte), maar dan nog zal eerst uw medewerking gezocht worden.


8. Heeft u vragen betreffende bovenstaand, dan bent u welkom deze te stellen aan de therapeut/behandelaar.bottom of page