top of page

GOEDE ZORG

Alle homeopaten die bij de NVKH zijn aangesloten staan geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, de RBCZ. Dit register garandeert en controleert de kwaliteit van de aangesloten behandelaars. Voor meer informatie zie: RBCZ.


In verband met de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg, de WKKGZ, zijn alle leden van de NVKH tevens aangesloten bij het expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen in zorg en welzijn, Quasir. Voor meer informatie zie: Quasir.


Mocht U een klacht of onvrede hebben over bijvoorbeeld behandeling, bejegening of bereikbaarheid waar U samen met uw homeopaat niet uitkomt, dan kunt U kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.Voor meer informatie zie: klachtenafhandeling NVKH.


Wordt uw klacht of onvrede niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. Het geschil kan ingediend worden bij de geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil. Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Voor meer informatie zie: flyer Zorggeschil.

bottom of page